સંગીત | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંગીત

સંગીત ક્ષેત્ર

ક્રમ કલાકાર નુ નામ ક્ષેત્ર
સ્‍વ. કંચનબેન મામાવાળા સંગીતજ્ઞ
સ્‍વ.શ્રી શિવકુમાર શુકલ ગાયન
મા. વસંત અમૃત ગાયન
સ્‍વ. શ્રી સ્‍વામી વલ્‍લભદાસજી ગાયન
સ્‍વ. હરકાન્‍તભાઇ શુકલ સંગીતજ્ઞ
શ્રી પ્રો. આર. સી. મહેતા સંગીતજ્ઞ
સ્‍વ. શ્રી જશવંતસિંહજી ગિટારવાદક
શ્રી બ્રિજભૂષણ કાબ્રા ગાયન
સ્‍વ. શ્રી રસિકલાલા અંધારિયા ગાયન
૧૦ શ્રી હિરજીભાઇ ડૉક્ટર વીણાવાદક
૧૧ શ્રી બળદેવભાઇ ભટ્ટ ગાયન
૧૨ સ્‍વ. શ્રી અવિનાશ વ્‍યાસ સુગમસંગીત
૧૩ સ્‍વ. શ્રી અમુભાઇ દોશી સરોદ વાદન
૧૪ શ્રી સુધીરકુમાર સકસેના તબલા વાદન
૧૫ શ્રી અતુલભાઇ દેસાઇ કંઠ્ય સંગીત
૧૬ શ્રી નંદન મહેતા વાદ્ય સંગીત
૧૭ શ્રી પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્‍યાય સુગમસંગીત
૧૮ શ્રી રાવજીભાઇ પટેલ સંગીત
૧૯ શ્રી કાન્‍તિભાઇ સોનછાત્ર સંગીત
૨૦ શ્રી ક્ષ્‍ેમુ દિવેટીયા લોક સંગીત
૨૧ શ્રી સ્‍વા જયસુખભાઇ શાહ સંગીત
૨૨ શ્રી મહાદેવ શાસ્ત્રી સંગીત
૨૩ શ્રી પ્રફુલ્‍લ દવે લોક સંગીત
૨૪ સ્‍વ. શ્રી રસિકલાલ ભોજન સંગીત
૨૫ શ્રી કાનજી બુટા સંગીત
૨૬ સ્‍વ. શ્રી હેમુ ગઢવી લોક સંગીત
૨૭ શ્રી ચંપકલાલ નાટક સંગીત
૨૮ સ્‍વ. શ્રી બાબુભાઇ અંધારિયા કંઠ્ય સંગીત
૨૯ શ્રી સિદીકભાઇ જત લોક સંગીત
૩૦ શ્રીમતિ મંજુ મહેતા સિતાર વાદન
૩૧ શ્રી લાખાભાઇ ગઢવી સંગીત
૩૨ શ્રીવિઠ્ઠલદાસ બાપોદરા હવેલી સંગીત
૩૩ શ્રીમતિ હર્ષિદાબેન રાવલ સંગીત
૩૪ શ્રી રાસબિહારી દેસાઇ સુગમ સંગીત
૩૫ શ્રી ભીખુભાઇ ભાવસાર કંઠ્ય સંગીત
૩૬ શ્રી ગૌરાંગ વ્‍યાસ સુગમ
૩૭ સ્‍વ. શ્રી નારાયણ સ્‍વામી લોક સંગીતજ્ઞ
૩૮ શ્રી ગજેન્‍દ;ર બક્ષી શાસ્‍ત્રીય સંગીત
૩૯ શ્રી ઉપેન્‍દ્ર ત્રિવેદી સ્‍વરકાર
૪૦ શ્રી સુખરાજસિંહ ઝાલા સિતાર વાદન
૪૧ શ્રી વિનુભાઇ વ્‍યાસ સુગમ સંગીત
૪૨ શ્રી પંકજ ભટ્ટ સ્‍વરકાર
૪૩ શ્રી અરવિંદ પરીખ સિતાર વાદન
૪૪ શ્રી દિલીપ ધોળકીયા સુગમ સંગીત
૪૫ શ્રી જનાર્દન રાવલ સુગમ સંગીત
૪૬ શ્રીમતિ રુપાંદેબહેન શાહ શાસ્‍ત્રીય સંગીત
૪૭ શ્રી ઉસ્‍તાદ ગુલામકાદરખાં શાસ્‍ત્રીય સંગીત
૪૮ સ્‍વ. શ્રી પિનાકીનભાઇ મહેા સુગમ સંગીત
૪૯ શ્રીમતિ શારદાબહેન રાવલ શાસ્‍ત્રીય સંગીતજ્ઞ
૫૦ શ્રી લક્ષ્‍મીકાંત દોશી શાસ્‍ત્રીય સંગીત
૫૧ શ્રી હેમેન્‍દ્રભાઇ દીક્ષિત સંગીત
૫૨ શ્રી અરૂણકાંત સેવક સંગીત
૫૩ શ્રી ગોસ્‍વામી રસિકરાયજી મહારાજ સંગીત
૫૪ શ્રી હરિકાન્‍ત સેવક સંગીત
૫૫ શ્રી હરેશચંદ્ર ભાવસાર સંગીત
૫૬ શ્રી પ્રાણલાલા પ્રેમશંકર વ્‍યાસ સંગીત
૫૭ શ્રી મહંમદભાઇ દેખૈયા સંગીત
૫૮ શ્રી મનહર ઉધાસ સંગીત
૫૯ શ્રી ઋષિકુમાર એમ. શાસ્‍ત્રી સંગીત
૬૦ ડૉ. શ્રીમતિ પ્રદીપ્‍તાબને ગાંગુલી સંગીત
૬૧ શ્રી શ્‍યામસુંદર બ્રહ્મભટ્ટ સંગીત
૬૨ શ્રી ભદ્રાયુ ધોળકીયા સંગીત
૬૩ શ્રી નીરંજન પંડયા સંગીત
૬૪ શ્રી નયનેશ જાની સંગીત
૬૫ સુશ્રી હંસા દવે સંગીત
૬૬ ઉસ્‍તાદ શોકતહુસેન સંગીત
૬૭ શ્રી સત્‍યમ નવીનચંદ્ર રાવલ સંગીત
૬૮ શ્રી રણજીતસિંહ ગાયકવાડ સંગીત
૬૯ કુ. શ્‍વેતા ઝવેરી સંગીત
૭૦ શ્રી લંગા એમ. ઇકબાલ સંગીત
૭૧ શ્રી શ્‍યામ મુન્‍શી અને શ્રી સૌમિકલ મુન્‍શી (સંયુક્ત) સંગીત
૭૨ શ્રી પાર્થિવ ગોહીલ્‍ સંગીત
૭૩ શ્રીમતિ લલિતાબેન ગોડાદ્રા સંગીત
૭૪ શ્રી આશિષ એસ. શાસ્‍ત્રી સંગીત
૭૫ શ્રી હરિહરભાઇ મોહનભાઇ કાપડી સંગીત
૭૬ ડૉ. શ્રીમતિ મોનિકાબેન શાહ સંગીત
૭૭ શ્રી શિવરામભાઇ શ્રીમાળી સંગીત
૭૮ શ્રીમતિ વિરાજ અમર ભટ્ટ સંગીત
૭૯ પં. ઇશ્વરચંદ્ર કેદારનાથજી સંગીત
૮૦ શ્રી ચીમનલાલ પડિયા સંગીત
૮૧ શ્રીમતિ માયા દીપક સંગીત
૮૨ શ્રી નીરજ પરીખ સંગીત
૮૩ શ્રીમતિ અમીતા દલાલ સંગીત
૮૪ શ્રી રમાકાંતજી જી. સંત સંગીત
૮૫ શ્રીમતિ પિયૂ સરખેલ સંગીત
૮૬ શ્રી મુંજાલ મહેતા સંગીત
૮૭ શ્રી નયન એલ. પંચોલી સંગીત
૮૮ શ્રી વિનોદ પટેલ સંગીત
૮૯ ડૉ. ધારી પંચમદા સંગીત
backtotop