નૃત્‍ય | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

નૃત્‍ય

નૃત્‍ય ક્ષેત્ર

ક્રમ કલાકાર નુ નામ ક્ષેત્ર
શ્રીમતિ મૃણાલિની સારાભાઇ ભરત નાટ્યમ્
ગુરૂ શ્રી કુબેરનાથ તાંજોરકર ગુરૂ
શ્રી ચાતુન્‍ની પનીક્કર કથ્‍થકલી
શ્રીમતિ સવિતાબેન મહેતા મણિપુરા
શ્રીમતિ કુમુદિની લાખીયા કથ્‍થક
સ્‍વ. શ્રીમતિ અંજલી મેઢ ભરત નાટ્યમ્
સ્‍વ. શ્રી આર. આયાર્યલુ ગુરૂ
શ્રી સુંદરલાલ ગાંગાણી કથ્‍થક
શ્રીમતિ ઇલાક્ષી ઠાકોર ભરત નાટ્યમ્
૧૦ શ્રી યોગેન્‍દ્ર દેસાઇ કથ્‍થક
૧૧ શ્રીમતિ નયના ઝવેરી મણિપુરી
૧૨ શ્રી ડૉ. સી. વી. ચંદ્રશેખર ભરત નાટ્યમ્
૧૩ શ્રી ધરમશી શાહ કથ્‍થક
૧૪ શ્રી સોનલ માનસિંગ ભરત નાટ્યમ્
૧૫ ડૉ. શ્રીમતિ કનક રેલે મોહની અટ્ટમ
૧૬ શ્રીમતિ ગુલબર્ધન નૃત્‍ય બેલે
૧૭ શ્રીમતિ સ્‍મીતાબહેન શાસ્‍ત્રી કુચીપુડી
૧૮ શ્રીમતિ મલ્‍લિકા સારાભાઇ ભરત નાટ્યમ્
૧૯ શ્રી ભાસ્‍કર મેનન ભરત નાટ્યમ્
૨૦ શ્રી દસુખભાઇ રાવલ તલવાર નૃત્‍ય
૨૧ શ્રીમતિ રાધા મેનન શાસ્‍ત્રીય નૃત્‍ય
૨૨ સ્‍વ. ગુરૂશ્રી પત્તગુડી રામાસ્‍વામી ભરત નાટ્યમ્
૨૩ શ્રી રાણાભાઇ સીડા લોક નૃત્‍ય
૨૪ શ્રી સંધ્‍યાબહેન દેસાઇ કથ્‍થક નૃત્‍ય
૨૫ ડૉઉ સુનીલ કોઠારી નૃત્‍ય વિવેચક
૨૬ શ્રીમતિ નિલાબહેન રાવલ ભરત નાટ્યમ્
૨૭ શ્રીસુમન મંગેશકર શાસ્‍ત્રીય નૃત્‍ય
૨૮ ડૉ. પારૂલબહેન શાહ શાસ્‍ત્રીય નૃત્‍ય
૨૯ શ્રીમતિ રમાબહેન શ્રીકાંત શાસ્‍ત્રીય નૃત્‍ય
૩૦ શ્રી અસ્‍થાદેબુ નૃત્‍ય
૩૧ ડૉ. શ્રીમતિ ઉમોન અનંતાણી નૃત્‍ય
૩૨ શ્રીમતિ દક્ષા શેઠ નૃત્‍ય
૩૩ સુશ્રી ડોલી દેસાઇ નૃત્‍ય
૩૪ શ્રી કરણભાઇ ભાયાભાઇ સિંધવ લોક નૃત્‍ય
૩૫ શ્રી હરીશ ગંગાની નૃત્‍ય
૩૬ શ્રી જે. સી. જાડેજા લોક નૃત્‍ય
૩૭ શ્રી જગદીશ ગંગાની નૃત્‍ય
૩૮ શ્રી મૌલિક શાહ નૃત્‍ય
૩૯ સુશ્રી દર્શના ઝવેરી નૃત્‍ય
૪૦ શ્રી કલ્‍પેશ દલાલ લોક નૃત્‍ય
૪૧ શ્રી બિજોય આનંદ શીવારામ નૃત્‍ય
૪૨ શ્રીમતિ ઇષિરા પરીખ નૃત્‍ય
૪૩ શ્રીમતિ ભૈરવી હેમંત કોશિયા નૃત્‍ય
૪૪ કુમારી ડિમ્‍પલ લલિત ડેપ્‍યુટી નૃત્‍ય
૪૫ શ્રીમતિ પલ્‍લવી વ્‍યાસ નૃત્‍ય
૪૬ ડૉ. સંધ્‍યા પુરેચા નૃત્‍ય
૪૭ શ્રી નિતિનભાઇ દવે નૃત્‍ય
૪૮ શ્રી પોપટભાઇ બાંભણીયા નૃત્‍ય
૪૯ શ્રીમતિ ઇનાબેન શાહ નૃત્‍ય
૫૦ શ્રી ભરત બારિયા નૃત્‍ય
૫૧ કુ. વૈશાલી ત્રિવેદી નૃત્‍ય
૫૨ કુ. નીપા ઠકકર નૃત્‍ય
૫૩ શ્રીમતિ ખમ્‍મા પરાગ શાહ નૃત્‍ય
૫૪ શ્રી અક્ષય રમેશચંદ્ર પટેલ નૃત્‍ય
૫૫ કુ. દિવ્‍યાબેન ડી. ચૌધરી નૃત્‍ય
૫૬ શ્રીમતિ કાશ્‍મીરા ત્રિવેદી નૃત્‍ય
૫૭ ડૉ. રીટાબેન ચોકસી નૃત્‍ય
૫૮ કુ. શીતમ મકવાણા નૃત્‍ય
૫૯ શ્રીમતિ સ્‍વાતિ અજય મહેતા નૃત્‍ય
૬૦ શ્રીમતિ સુપ્રવા રવિનારાયણ મિશ્રા નૃત્‍ય
૬૧ ડૉ. કાજલ મૂળે નૃત્‍ય
backtotop