નાટક | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

નાટક

નાટ્ય ક્ષેત્ર

ક્રમ કલાકાર નુ નામ ક્ષેત્ર
સ્‍વ. શ્રી જયશંકર સુંદરી અભિનય
સ્‍વ. શ્રી લાલજી નંદા અભિનય
શ્રીમતિ દીના પાઠક અભિનય
શ્રી માર્કન્‍ડ ભટ્ટ દિગ્‍દર્શન
સ્‍વ. શ્રી વજુભાઇ ટાંક દિગ્‍દર્શન
સ્‍વ. શ્રી રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ નાટ્યકાર
સ્‍વ. શ્રી પ્રવિણ જોષી અભિનય
શ્રી ચંદ્રવદન મહેતા નાટ્યકાર
સ્‍વ. શ્રી પ્રાણસુખ નાયક અભિનય
૧૦ સ્‍વ. શ્રી જશવંત ઠક્કર અભિનય
૧૧ શ્રી પ્રાગજી ડોસા નાટ્ય લેખન
૧૨ શ્રી પ્રતાપ્‍ ઓઝા અભિનય
૧૩ સ્‍વ. શ્રીમધુકર રાંદેરિયા અભિનય
૧૪ શ્રી પ્રબોધ જોષી દિગ્‍દર્શન
૧૫ શ્રી ધનંજય ઠાકર અભિનય
૧૬ સ્‍વ. શ્રી ગોવર્ધન પંચાલ સન્‍નિવેષ
૧૭ શ્રી કૈલાસ પંડ્યા દિગ્‍દર્શન
૧૮ શ્રી પ્‍રમાણંદ મણિશંકર ત્રાપજકર નાટ્ય લેખન
૧૯ શ્રીમતિ અનસૂયાબેન સુતરિયા અભિનય
૨૦ શ્રી અરવિંદ વૈદ્ય દિગ્‍દર્શન
૨૧ શ્રી અમૃત જાની અભિનય
૨૨ શ્રી ચંદ્રવદન ભટ્ટ દિગ્‍દર્શન
૨૩ શ્રીમતિ વનલતા મહેતા અભિનય
૨૪ સ્‍વ. શ્રી હરિકાન્‍ત મહેતા અભિનય
૨૫ શ્રી પી. ખરસાણી અભિનય
૨૬ શ્રી ભરત દવે દિગ્‍દર્શન
૨૭ શ્રી મણિભાઇ હિરજીભાઇ વ્‍યાસ ભવાઇ
૨૮ શ્રી જનક દવે અભિનય
૨૯ શ્રી નિેમેષ દેસાઇ દિગ્‍દર્શન
૩૦ શ્રી જગદીશભાઇ ભટ્ટ અભિનય
૩૧ શ્રી અંબાલાલ પટેલ ભવાઇ
૩૨ શ્રી યઝદી કરંજીયા નાટક
૩૩ શ્રી પ્રતિભાબહેન રાવલ નાટક
૩૪ સ્‍વ. શ્રી નલિન દવે અભિનય
૩૫ કુ. ક્રિના લાલ નાટક
૩૬ સ્‍વ. શ્રી નરોત્તમ શાહ નાટક
૩૭ શ્રીમતિ દામિની મહેતા અભિનય
૩૮ શ્રીમતિ પ્રભાબહેન પાઠક નાટક
૩૯ શ્રી રામજીભાઇ વણિયા નાટક
૪૦ શ્રી વાસુદેવ ડી. નાયક નાટક
૪૧ શ્રી પંકજ પાઠકજી નાટક
૪૨ શ્રી રાજુ બારોટ નાટક
૪૩ શ્રી યશવંત કેલકર નાટક
૪૪ સ્‍વ. શ્રીમતિ ઉર્મિલાબેન ભટ્ટ અભિનય
૪૫ શ્રી ભરત યાજ્ઞિક અભિનય
૪૬ શ્રીમતિ કિર્તીકાબહેન શાહ અભિનય
૪૭ શ્રી અમુલખભાઇ ભટ્ટ અભિનય
૪૮ શ્રી મૂળચંદભાઇ નાયક અભિનય
૪૯ શ્રીમતિ અન્‍નપૂર્ણાબહેન શુકલ નાટક
૫૦ ડૉ. ચિનુ મોદી નાટ્ય લેખન
૫૧ શ્રી રામચંદ્ર ફળારે નાટ્ય
૫૨ સ્‍વ. શ્રીછગન રોમિયો નાટ્ય
૫૩ સ્‍વ. શ્રી માસ્‍ટર વસંત નાટ્ય
૫૪ સ્‍વ. શ્રી ચુનિલાલ નાયક નાટ્ય
૫૫ શ્રી જ્યોતિ વૈદ્ય નાટ્ય
૫૬ શ્રી ઉપેન્‍દ્ર ત્રિવેદી નાટ્ય
૫૭ શ્રી હિરાલાલ ત્રિવેદી નાટ્ય
૫૮ શ્રી વિનોદચંદ્ર જે. જાની નાટ્ય
૫૯ સુશ્રી વૃંદા ડી. ત્રિવેદી નાટ્ય
૬૦ શ્રી ઇન્‍દુપુવાર નાટ્ય
૬૧ શ્રીમતિ જયશ્રી પરીખ નાટ્ય
૬૨ ડૉ. જેઠો લાલવાણી નાટ્ય
૬૩ શ્રી અવંતિલાલ ચાવલા નાટ્ય
૬૪ શ્રીમતિ રેણુ ભરત યાજ્ઞિક નાટ્ય
૬૫ શ્રી ચંદ્રકાંત ઠક્કર મેહ નાટ્ય
૬૬ ડૉ. મહેશ ચંપકલાલ નાટ્ય
૬૭ શ્રી પી. એસ. ચારી નાટ્ય
૬૮ શ્રી અર્ચન ત્રિવેદી નાટ્ય
૬૯ શ્રી વિરલ રાચ્‍છ નાટ્ય
૭૦ શ્રીમતિ આવૃતિબેન નાણાવટી નાટ્ય
૭૧ શ્રી હરિશભાઇ ઠાકર નાટ્ય
૭૨ કુ. દિશા ભીમવાકાણી નાટ્ય
૭૩ શ્રી ભલુભાઇ ચીમનભાઇ નાટક (તુરી) નાટ્ય
૭૪ શ્રી મહેશ જગુભાઇ શાસ્‍ત્રી નાટ્ય
૭૫ શ્રી મનોજ એન. જોશી નાટ્ય
૭૬ શ્રી હરિન મોહનલાલ ઠાકર નાટ્ય
૭૭ પ્રો. સોમેશ્‍વર ગોહેલ નાટ્ય
૭૮ શ્રી કપિલદેવ શુકલ નાટ્ય
૭૯ શ્રીમતિ કિરણબેન લાભશંકર નાયક નાટ્ય
૮૦ શ્રી કાન્‍તિલાલ પટેલ નાટ્ય
૮૧ શ્રી પ્રફુલ્‍લ ભાવસાર નાટ્ય
૮૨ શ્રી રમેશ તૂરી નાટ્ય
૮૩ શ્રી ભીમવાકાણી નાટ્ય
૮૪ શ્રી પ્રિયકાન્‍ત મહેતા નાટ્ય
૮૫ શ્રી ભરતકુમાર વ્‍યાસ નાટ્ય
backtotop